معنی کلمه دزدگیر با صدای بلند به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به دزدگیر به انگلیسی in نوامبر 1, 2019

معنی کلمه دزدگیر با صدای بلند به انگلیسی می شود Loud sound burglar alarm

Leave a Reply