معنی کلمه دزدگیر خراب به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به دزدگیر به انگلیسی in نوامبر 1, 2019

معنی کلمه دزدگیر خراب به انگلیسی می شود Impaired burglar alarm

Leave a Reply